Aplikacja wizy eVisitor

Konsultacje w sprawie wizy do Australii z VisaEnvoy

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PODRÓŻY
Powód przyjazdu do Australii
Jeśli nie znasz dokładnej daty, wpisz datę przybliżoną
Jak w paszporcie użytym do podróży
Dane osobowe
Wpisz wszystkie nazwiska, tak jak w paszporcie
Wpisz wszystkie nazwiska / nazwy rodowe, tak jak w paszporcie
Twója wiza ETA będzie przesłana tutaj
Oba adresy e-mail muszą się zgadzać
Data urodzenia
*
:
Płeć
*
:
Dane paszportowe
Data wydania paszportu:。
*
:
Data ważności paszportu:
*
:
Czy kiedykolwiek uzyskałeś wizę australijską, posługując się obecnym lub poprzednim paszportem(ami)?
*
DANE KONTAKTOWE
Pytania podstawowe
Czy kiedykolwiek popełniłeś, byłeś aresztowany, oskarżony lub skazany za jakiekolwiek przestępstwo w jakimkolwiek kraju/terytorium? Proszę wpisać rok.
*
Czy kiedykolwiek zostałeś oskarżony o przestępstwo, które obecnie oczekuje na działanie prawne?
*
FAKTURA VAT (OPCJONALNIE)
Czy chcesz dodać ubezpieczenie?
PRZETWARZANIE EKSPRESOWE (OPCJONALNIE +[[EXPRESS_PROCESSING_PRICE]] EUR)
Czy chcesz dodać przetwarzanie ekspresowe i zlecić przetwarzanie wniosku w ciągu 24 godzin lub krócej? (zazwyczaj):
Pobierana kwota może się różnić i będzie podana na ostatniej stronie (opłata pokrywa koszty usługi imigracyjnej). Zgodnie z art. 9 par. 2 lit. a i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UE L 119 z dnia 05.04.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących płci, stanu zdrowia oraz informacji o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa w celu realizacji umowy pośrednictwa wizowego przez International Visa Service sp. z o.o. sp. k
ZAREZERWUJ KONSULTACJĘ Z VISAENVOY

Na podstawie podanych przez Ciebie informacji, NIE KWALIFIKUJESZ SIĘ do złożenia wniosku o ETA (Electronic Travel Authority) oraz E-Visitor.

Jeżeli nadal chcesz wyjechać do Australii, aby zwiedzać, uczyć się, pracować, inwestować lub migrować, rekomendujemy zarezerwowanie konsultacji z zarejestrowanym agentem migracyjnym lub prawnikiem, korzystając z kalendarza poniżej.

VisaEnvoy to specjalistyczna agencja, która może poprowadzić Cię w kierunku osiągnięcia Twoich celów imigracyjnych. Podczas sesji konsultacyjnej agent migracyjny lub prawnik przeprowadzi z Tobą rozmowę, zbada Twoje okoliczności, potrzeby wizowe oraz przedstawi Ci indywidualną ocenę Twoich ścieżek i opcji wizowych.

Należy pamiętać, że usługi VisaEnvoy NIE SĄ usługami ambasady lub konsulatu, jednakże, pracownicy VisaEnvoy są zarejestrowani w Urzędzie Rejestracji Agentów Migracyjnych (OMARA), który jest sekcją australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych. VisaEnvoy dołoży wszelkich starań, aby Twój proces wizowy przebiegał sprawnie i pomyślnie.

Możesz skorzystać z formularza poniżej, aby zarezerwować sesję konsultacyjną, a agent przeanalizuje Twoje wymagania wizowe pod kątem indywidualnych potrzeb.

Sesje konsultacyjne trwają 45 minut i kosztują AU$200. W przypadku kontynuacji składania wniosku mogą pojawić się dodatkowe koszty na późniejszym etapie, które zostaną wyjaśnione podczas spotkania.