Aanvraagformulier voor een electronisch visum eVisitor

Consultatie Australiëvisum met VisaEnvoy

REISINFORMATIE
Reden om Australië binnen te gaan
Als u de exacte datum niet weet, vul dan een geschatte datum in
Als in paspoort gebruikt voor reizen
persoonlijke gegevens
Vul alle namen in, zoals in uw paspoort
Voer alle achternamen / familienamen in, zoals in uw paspoort
Uw ETA-visum wordt hierheen gestuurd
De twee e-mailadressen moeten overeenkomen
Geboortedatum
*
:
geslacht
*
:
Paspoortnummer
Datum van afgifte
*
:
Vervaldatum
*
:
Als u een geldig visum voor Australië of ander land in een vorig paspoort heeft, vul dan het nummer in.
*
Contact Details
ACHTERGROND VRAGEN
Bent u in het verleden ooit veroordeeld geweest, of gearresteerd, of heeft u een crimineel verleden in een land?
*
Sorry, gezien uw omstandigheden kunnen we u op dit moment geen eTA visum voor Australië aanbieden. Om contact op te nemen met een ambassade, gebruik de volgende link om de dichtstbijzijnde Australische ambassade te vinden.
Bent u ooit beschuldigd van een overtreding die momenteel in afwachting is van juridische stappen?
*
Sorry, gezien uw omstandigheden kunnen we u op dit moment geen eTA visum voor Australië aanbieden. Om contact op te nemen met een ambassade, gebruik de volgende link om de dichtstbijzijnde Australische ambassade te vinden.
Faktura
Wilt u een reisverzekering toevoegen?
De aangerekende prijs kan variëren en wordt op de laatste pagina vermeld (de vergoeding dekt de kosten van de immigratiedienst). Volgens art. 9 par. 2 letter a en art. 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Publicatieblad van de Europese Unie UE L 119 van 05/04/2016) ga ik akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens betreffende geslacht, gezondheid en informatie over veroordelingen en wetsovertredingen of daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen voor de uitvoering van het contract van visumagentschap door International Visa Service llp.
BOOK CONSULTATION WITH VISAENVOY

Merk op dat VisaEnvoy NIET een ambassade of consulaire dienst, maar het personeel van VisaEnvoy is geregistreerd bij het Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA), een afdeling van het Australische ministerie van binnenlandse zaken. VisaEnvoy zal er alles aan doen om uw visumproces soepel en succesvol te laten verlopen.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om een raadplegingssessie te boeken en een geregistreerde migratieagent zal uw visumbehoeften individueel analyseren.

Consultatiesessies duren 45 minuten en kosten AU$200. Als u doorgaat met uw visumaanvraag, kunnen er in een later stadium extra kosten ontstaan, die tijdens het gesprek worden toegelicht.