Aanvraagformulier voor een electronisch visum eVisitor

PURPOSE & DATE OF TRAVEL
Reden om Australië binnen te gaan
Als u de exacte datum niet weet, vul dan een geschatte datum in
persoonlijke gegevens
Vul alle namen in, zoals in uw paspoort
Voer alle achternamen / familienamen in, zoals in uw paspoort
Uw ETA-visum wordt hierheen gestuurd
De twee e-mailadressen moeten overeenkomen
Geboortedatum
*
:
geslacht
*
:
Paspoortnummer
Datum van afgifte
*
:
Vervaldatum
*
:
Als u een geldig visum voor Australië of ander land in een vorig paspoort heeft, vul dan het nummer in.
*
Contact Details
ACHTERGROND VRAGEN
Bent u in het verleden ooit veroordeeld geweest, of gearresteerd, of heeft u een crimineel verleden in een land?
*
Bent u ooit beschuldigd van een overtreding die momenteel in afwachting is van juridische stappen?
*
Faktura
Wilt u een reisverzekering toevoegen?
De aangerekende prijs kan variëren en wordt op de laatste pagina vermeld (de vergoeding dekt de kosten van de immigratiedienst). Volgens art. 9 par. 2 letter a en art. 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (Publicatieblad van de Europese Unie UE L 119 van 05/04/2016) ga ik akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens betreffende geslacht, gezondheid en informatie over veroordelingen en wetsovertredingen of daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen voor de uitvoering van het contract van visumagentschap door International Visa Service llp.
BOOK CONSULTATION WITH VISAENVOY

Based on the information you provided, you are not eligable to apply for an electronic entry visa online on this website.

If you would like to travel to Australia, you will require a consultation session with a registered migration agent.

Visa Envoy is a specialist service which enables you to consult with a registered migration agent. During your consultation session, the agent will examine your circumstances, visa needs and present you with a personalised entry options into Australia.

Please note that Visa Envoy is NOT an embassy or consulate service, however Visa Envoy agents are certified with the Australian government and will make every effort to ensure that your visa process runs smoothly and successfully.

You can use the form below to book a consultation session and an agent will analyse your visa needs individually.

Consultation session takes 45 minutes and costs $150. Should you proceed with your visa application, additional costs may be incurred at a later stage.